Já a kuřata

Můj postoj, moje řešení problému

Život kuřat chovaných na maso se dá změnit. Dá se zlepšit. Rychlokuřata, která celý svůj život jen protrpí, se u nás chovat nemusejí! Firmy jinde v Evropě již dnes hromadně přijímají European Chicken Commitment a u nás tomu tak může být také. Stačí, když každý z nás přiloží ruku k dílu…

Jak se ke kuřatům chovaným na maso stavíte ve svém životě právě Vy?

To je dobré řešení! Zasloužíte velké díky. Vaše rozhodnutí znamená méně utrpení, strachu a bolesti pro mnoho zvířat.

Skvělé! To je krok správným směrem.. Čím menší bude poptávka, tím méně kuřat bude trpět!

Díky za Vaše odhodlání kuřatům pomoci svým vlastním způsobem. Čím méně utrpení pro zvířata, tím lépe.